ไปเล่นน้ำที่เกาะ PP กันดีกว่า

ในอดีตเกาะ PP เป็นเกาะที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก งามถึงขนาดมีภาพยนตร์เรื่อง the Beach แสดงนำโดย Leonardo Dicaprio เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์กันถึงสถานที่จริงเลยทีเดียว จนสร้างกระแสฮือฮาในหมู่ชาวต่างชาติอยู่พักใหญ่ๆ แม้กาลเวลาจะหมุนเปลี่ยนไปจนมาถึงปัจจุบันนี้ความงดงามของเกาะ PP ก็ยังคงไม่เสื่อมคลาย แต่อาจจะกระแสตกไปบ้างเนื่องจากมีเกาะใหม่เกิดขึ้นเยอะเกาะ PP

ข้าวหมูแดงเป็นเหตุให้ท้องเสีย

วันนี้ได้มีการเลี้ยงข้าวหมูแดงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่นักเรียนได้มีอาการท้องร่วงกันหมดทั้งโรงเรียนจึงเป็นเหตุให้นักเรียนได้เข้าโรงพยาบาลกันมาก เนื่องจากมาจากข้าวหมูแดงที่ทำมาแจกนักเรียนในช่วงอารกลางวัน ซึ่งในตอนแรกไม่มีใครจะทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้